Liên hệ – MNI GROUP

Hotline

09 3735 1718 (Trường Quốc Tế MNI)

Email

hrd.mnigroup@gmail.com (Nhân Sự)

truongquoctemni@gmail.com (Trường Quốc Tế MNI)

truonghuongnghiepmni@gmail.com (Hướng Nghiệp MNI)

Website: https://mnigroup.vn/

Địa chỉ: 15/1A1, Đ. Số 3, Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh