Liên hệ – MNI GROUP

Hotline

0345 068 339 (MNI GROUP)

0869 098 339 (Trường Quốc Tế MNI – Tư vấn du học)

0383 098 339 (Hướng Nghiệp MNI – Tư vấn chọn trường)

0343 938 339 (Công ty Nhân Lực MNI – Tư vấn Xuất khẩu lao động)

0862 428 339 (Công ty Du Lịch MNI – Tư vấn tour Du lịch)

Email

hrd.mnigroup@gmail.com (Nhân Sự)

truongquoctemni@gmail.com (Trường Quốc Tế MNI)

truonghuongnghiepmni@gmail.com (Hướng Nghiệp MNI)

congtynhanlucmni@gmail.com (Công ty Nhân Lực MNI)

congtydulichmni@gmail.com (Công ty Du Lịch MNI)

Website: https://mnigroup.vn/

Địa chỉ: 15/1A1, Đ. Số 3, Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh